این یک شعر نیست


سالها پیش
یک همچین روزی،
وقتی هنوز دوازده ساله بودم
مادرم
به خاطر جبر زمانه
با تقسیم سلولی
پدرم شد،
ومن هیچوقت یتیم نبودم


پ.ن: پدر یادت گرامی اما مادر عاشقتم