بی‌کلام


از تو گفتن را
سانسور می‌کنم
از ترس شور‌چشمان.

همین ساده‌ی رویش‌ت در لبخندم
توجیه تمام سکوت‌ها.
فروردین 88