...

خوب بازم من مجبور شدم یه باره دیگه تکراری بزارم .
چه کنم خوب آرشیوم بود ولی اونا که تو آدرس جدید قبلیم نوشته بودم که
نمونده بود.
قضیه این نقطه چینها بالای شعرا هم ازاین قراره که خواستم یکم
در راستای هک شدنم خودسانسوری کنم شاید دیگه هک نشم .
به قول عزیزی ! روزگار غریبیست نازنین ...
ازین به بعد یه صفر مطلق مطلق متفاوت میشم ! البته اگه توبه گرگ مرگ نباشه :)

کامنت
Post a Comment