این یک تست است بیاید و صفر مطلق رو بخونید ..حالشو ببرید
این صفحه قدیمیم بدجوری منو وابسته خودش کرده نمیتونم ازش دل بکنم ...!
بازم اینو گذاشتم ...منتها یکسری هنوز کار داره .کار فنی ...لوگو و موزیک رو تغییر میدم ...
تو اولین فرصت ممکنه ...
و همینطورم لینکا رو باید درست کنم . وای کاش یه وقتی زودتر پیدا کنم ...کامنت
Post a Comment