برايم نوشته :

می دانم دلتنگی... دلتنگ خودت... دلتنگ آن ثانیه ها که انتظار در آن برایت کشنده ترین احساس روی زمین بود... دلتنگ آن لحظه ها که فکر جدائی برایت بی رحم ترین تصور ممکن بود... اما نازنینم خوشحالم که رها شدی... که دیگر آن دخترک رنجور که شیار اشک های خشک شده اش روی گونه های سرخ اش مانده نیستی... خوشحالم که دیگر بی تاب نیستی... و برای گریز از تهی بودن روزهای طولانی و کشدارت در خود مچاله نمی شوی... باشد که هرگز دلت این گونه از اعماق جان تنگ نشود... باشد که این نوشته اولین نشان عهد و آخرین نشان دلتنگی باشد...

قلب مهربان و قلم آرامش را در اينجا نظاره گر باشيد

و خواندن كتاب اگر شيطان سخن بگويد را كه مجموعه شعر گونه هاي زيباي پدرام رضايي زاده
است و به تازگي توسط نشر آرويج منتشر شده ، به همتون توصيه ميكنم . اميدوارم غرق شدن در
سطرهاي ايشون رو از دست ندين ..

کامنت
Post a Comment