یک پست متفاوت !

ببین خوش ندارم کسی از اخلاق خوشم سو استفاده کنه.حالیته ؟
اون پرنده هه بود،همون بال و پر شیکسته هه رو میگما.همون که تو حالشو خوب کردی، میفهمی ؟
چن روزه که حالش خرابه باز. چه میدونم چه مرگشه.طفلی صب تا شب خودشو میکوبه به شیشه
بش میگم بچه یه دقه آروم بگیر.چت شده آخه.بغمه زده یه گوشه و تا از تو خبری نشه نه دیگه تو آسمون اینجا پرواز میکنه نه ازون چهچه بلبلیاش میزنه واسمون .
اون یارو تعطیله هم که بش حقوق میدادی بیاد اینجا چن روز یه بار شر و ور بنویسه ،
اونم قاطه میگه اوضام قاراشمیشه.شعرم نمیگیره چن وقته !!!
خلاصه که تکلیف ما رو روشن کن.یا پاشو بیا ببین چه خبره، یا اینکه یه نومچه ای یه پیغومی چیزی بفرست.
بین خودمون بمونه شنفتم آخرین کاغذی که فرستادی خیلی مشکوک بوده !!!؟
ما که سر از کارای شما در نیوردیم و نمیاریم هیچوقت .وظیفه مون بود که بیایمو به شما خبر بدیم.
فقط قربون دستت این خرجیه مارم یادت نره. هم این حیوون آب و دون میخواد هم اون یارو خل و چله بالاخره حقوقشو میخواد!
هان اون یارو، رفیقتو میگما اونم پاک خل شده.شب تا صب سیگار میکشه و چوب کبریتاشو جمع میکنه که به شوما بگه وقتی نبودی چن تا سیگار دود کرده و نشسته هی میگه دراکولا بیا دراکولا بیا!!!
جون هر کی که دوست داری تا مام این یه ذره عقلمونو از دست ندادیم از دست اینا، یه کاری بکن.
یا حق !

28 دی ماهکامنت
Post a Comment