نيگاه اينقده گير نده چته چته . من اگه خودم ميدونستم چه مرگمه كه ديگه غمي نداشتم
نيگاه من از همه روزهاي شنبه و يكشنبه بدم مياد . متنفرم . حالم بد ميشه . حالا ميخواد شب عيد باشه يا روز عيد .
نيگاه من از اينكه سرشار از بلاهت و حماقت شدم ديگه حالم داره بهم ميخوره .
نيگاه راستش بيشتر از اين لجم گرفته كه تو هم ميدوني من سرشار از بلاهت و حماقت شدم .
نيگاه از اينكه هي رنجيدم و صدام در نيومده هي رنجيدم و صدام در نيومده خسته شدم .
نيگاه اصلا از اينكه هي خسته نشدم و هي خسته شدم وتحمل كردم ، خسته شدم .
ديگه اين آهنگ بي فيري آو آل د پين داره حالمو بهم ميزنه
ازاين حرصم گرفته كه ديگه به خودم اجازه حماقت بيشتر رو نميدم
از اين لجم در اومده كه ديگه نميخوام برنجم و صدام در نياد .
بهت گفته بودم كه به بوي بهار حساسم . همش عق ميزنم . حالا تو اين عق زدنام هر چي بوده و نبوده آوردم بالا
اون ته مه ها ديگه هيچي نمونده كه باعث تحمل كردنم بشه ...
ميفهمي ؟
خيلي بده كه به حال خودم تاسف بخورم .
چقدر دلم ميخواست ...اوه يادم رفته بود همه دلمو بالا آوردم . حالا ميرم بخوابم . خيالم راحت شد كه نشون دادم عصبي و ناراحت و كلافه م و دلم ميخواد سر به تن هيچكي نباشه حتي خودم . خيالم راحتتر ميشه اگه همين الان بلند شم برم يه عالمه جيغ بزنم تا همه ازم بترسن . ديگه جرات نكنن فك كنن من ساخته شدم واسه تحمل كردن و واسه صبور بودن !
دلم لك زده واسه سليطه بودن !

شب سال 1384 !

کامنت
Post a Comment