تداوم و استمرار!


زندگی تو
مث بوم نقاشیه من میمونه .
نقاشی روی نقاشی دیگه ، رنگ روی رنگ .
عشق روی عشق .
حالا کی نشسته وسط بوم نقاشی تو ؟!

یکشنبه 17 خرداد 84

کامنت
Post a Comment