...
تنها ، به اصالت روحت می اندیشم،
آن هنگام که سکوتت، در عریانی ِ هول آورم،
ساییده می شود.13 اسفند 84

کامنت
# TANHA SOKOT AST KE AZ SHARARAT TOHI AST. SOKOT HAME CHIZ AST VA HICH CHIZI NIST
Anonymous Anonymous : 1:50 AM  

# تنها سکوت است که از شرارت تهی میباشد .سکوت همه چیز و هیچ چیز است.
Anonymous Anonymous : 2:44 AM  

Post a Comment