شفای سرگشته گی ام
به بلوغ نارس واژه های هزار ساله
در دفتر سیاه شعر تو
پیوند خورده ...

پاورچین غرق می شوم
در باران و عطر اقاقیا


23 اردی بهشت86

کامنت
# پاورچین پاورچین...
Anonymous میثم یوسفی : 1:39 PM  

# Man Kheili Nafahmidamesh ... 2Vom Shodam :D
Anonymous Saghariii : 2:49 PM  

# atre aghaghi ha to ra kam miavarad banuye baran
Anonymous sun : 3:12 PM  

Post a Comment