چه فکر می کنی ؟
که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی ؟
درین خراب ریخته
که رنگ عافیت ازو گریخته
به بن رسیده راه بسته ایست زندگی ؟

چه سهمناک بود سیل حادثه
که هم چو اژدها دهان گشود
زمین و آسمان ز هم گسیخت
ستاره خوشه خوشه ریخت
و آفتاب در کبود دره های آب غرق شد.

هوا بد است
تو با کدام باد می روی ؟
چه ابر تیره ای گرفته سینه ی ترا
که با هزار سال بارش شبانه روز هم
دل تو وا نمی شود.

تو از هزاره های دور آمدی
درین درازنای خون فشان
به هر قدم نشان نقش پای تست.
درین درشتناک دیولاخ
ز هر طرف طنین گام های استوار توست
بلند و پست این گشاده دامگاه ننگ و نام
به خون نوشته نامه ی وفای تست
چه تازیانه ها که از تن تو تاب عشق آزمود
چه دارها که از تو گشت سربلند
زهی شکوه قامت بلند عشق
که استوار ماند در هجوم هر گزند .

نگاه کن
هنوز آن بلند دور
آن سیپیده، آن شکوفه زار انفجار نور
کهربای آرزوست
سپیده ای که جان آدمی هماره در هوای اوست
به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن
سزد اگر هزار بار بسفتی از نشیب راه و باز
رو نهی بدان فراز.

چه فکر می کنی ؟

جهان چو آبگینه ی شکسته ایست
که سرو هم درو شکسته می نمایدت
چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ
که راه بسته می نمایدت .

زمان بی کرانه را
تو با شمار عمر ما مسنج
به پای او دمی ست این درنگ درد و رنج
به سان رود
که در نشیب دره سر به سنگ می زند رونده باش
امید هیچ معجزی ز مرده نیست .
زنده باش .ه. الف . سایه


پ. ن : بهار نو مبارک

کامنت
# عید نوروز بر تو دوست عزیزم مبارک باشه . همیشه سلامت و خوشحال باشی .
Blogger kimia : 11:35 PM  

# محیا عزیز و نازنین
سالی خوبی داشته باشی
عیدت مبارک
Anonymous Anonymous : 12:24 AM  

# mobarak ast
Blogger maeysam : 2:37 AM  

# لذت بردم ... ممنون
Anonymous هومن : 4:30 AM  

# محيا، عزيز
همچو نامت هميشه زنده باش
بهار و نوروز و سالي سراسر شادي و زندگي و سرشار از بهترين ها برايت آرزومندم
Anonymous نادو : 12:34 PM  

# بابا من که گفتم میام تعریف می کنم -که می بینم نیازی هم بهش نیس- چرا دیگه وسایلمو ورداشتی بردی آخه!!؟
Anonymous رضا : 2:55 AM  

Post a Comment